Právní doložka

Naine.cz
Právní doložka společnosti General Soul s. r. o.

 

Pro společnost General Soul s. r. o. je nejdůležitější náš konečný zákazník. Tedy řádně vyřídit objednávku, případně reklamaci. 
Zároveň se snažíme maximálně chránit osobní údaje všech našich zákazníků. Spolupracujeme zásadně s renomovanými partnery a nepředáváme jim nikdy více informací, než je třeba.

 

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost General Soul s. r. o. využívá údaje od zákazníků, pouze a jenom pro svoje vlastní potřeby a neposkytuje je žádným třetím stranám.

Výjimku představují externí dopravci jako PPL, Česká Pošta, Zásilkovna atp. Těm dodáváme minimum informací, které jsou nutné k bezproblémovému doručení zboží. Tedy konkrétně: jméno, příjmení, adresu, email a telefon - nic víc.

Další výjimkou může být distributor Czech Soul s. r. o., dále OxyOnline s. r. o.  jenž nám spravuje internetový obchod a iPodnik, jenž nám spravuje servery, která má přístup ke všem údajům, které nám poskytnete formou objednávky.

Taktéž poskytujeme informace a z pravidla pouze: informaci o vytvořené objednávce a email internetovým společnostem Heureka a PayU.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost General Soul s. r. o. s jejich osobními údaji pouze a jenom v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Osobní údaje zákazníků plně zabezpečujeme před zneužitím.

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti iPodnik. Společnost General Soul s. r. o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.